Rezervace míst v sále

___________________________
Jméno a příjmení *
Firma a organizace
Název akce *
Počet osob *
Telefon, mobil *
E-mail *
Datum akce *
Poznámka
Ochrana osobních údajů *
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. zpracovává veškeré informace a osobní údaje získané od zákazníků v souvislosti s poskytováním svých služeb v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. K jinému účelu budou takto získané údaje využity pouze pro nabízení obchodu a služeb těmto zákazníkům, v rozsahu a za podmínek uvedených v § 5 odst. 5 a 6 cit. zákona.