Tipy na výlet

obr_234Telč - jedno z nejkrásnějších měst naší vlasti. Městská památková rezervace s renesančním zámkem je zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Nejstarší památkou města je románská věž sv. Ducha (výška 49 m). Zámek, stojící na místě bývalého gotického hradu, je renesanční stavba bez pozdějších stavebních úprav s renesanční zahradou a parkem se vzácnými dřevinami. Mezi zajímavé stavby patří také pozdně gotický kostel sv. Jakuba a barokní kostel Jména Ježíš s přilehlou budovou jezuitské koleje. V areálu zámku je umístěna Galerie Jana Zrzavého.

obr_230Roštejn ( 673 m n. m.) - hrad vybudovaný ve 14. století, vstupní sedmiboká věž (výška 47 m od prahu vstupní brány) poskytuje mimořádný rozhled do krajiny pod Javořicí. Palác, stojící na "čertových peřinách", byl v renesanční době přestavěn v lovecké sídlo. Ve výstavních prostorách hradu jsou prezentována lidová řemesla, lovecké zbraně i trofeje. Hrad stojí v centru přírodní rezervace Roštýnská obora - největšího komplexu bukového lesa na Vysočině.
 
 
 

obr_231Křemešník ( 765 m n. m.) - poutní místo s barokním kostelem Nejsvětější Trojice Od kapličky sv. Jana s periodickým pramenem slabě radioaktivní vody vede ke kostelu Křížová cesta. V blízkosti kostela stojí vila sochaře a medailéra J. Šejnosta - Větrný zámek. Rozhledna Pípalka (výška 52 m, výhledový ochoz 40 m) umožňuje rozhled do dalekého okolí. Vše vhodně doplňuje stylový horský hotel.
 

Batelov - obec, jejíž historie sahá do 13. století. V obci stojí na místě původní tvrze pozdně renesanční zámek ze 17. století s barokními a klasicistními úpravami. Náměstí dominuje barokní kostel sv. Petra a Pavla postavený v  letech 1755-1766. V bývalém židovském ghettu stojí synagoga z počátku 19. století. V městečku často pobýval spisovatel a novinář Karel Havlíček Borovský.
 

obr_232Špičák ( 734 m n. m.) - kolem skalnatého vrcholu se rozkládá národní přírodní rezervace Velký Špičák (rozloha 46 ha) se zbytky smíšeného horského pralesa, který je dobře přístupný od cyklo-trasy po modré turistické značce. 
 
 
 
 
 
 

obr_233Lom v Čenkově - v blízkosti obce Čenkov (4 km), rodišti plukovníka čl. legií Josefa Jiřího Švece se nachází zatopený lom - jedno z nejčištších rekreačních koupališť Jihlavska. 
 
 
 
  

obr_235Betlémářství v Třešti - Počátkem 19. století vzniká betlémářství v Třešti. V prvopočátcích je zde zřejmý vliv třebíčských papírových betlémů, ve druhé polovině 19. století se začínají objevovat betlémy dřevěné. První dřevěné figurky se dostaly do Třeště z jiných oblastí a byly také pořizovány od řezbářů v Jihlavě a okolních městeček, nejvíce od Františka Klause ze Stonařova a od rodiny Boudných z Brtnice. Prvním třešťským řezbářem byl truhlář Matěj Suchý (1820 - 1909).  Po Matěji Suchém se objevuje celá plejáda lidových řezbářů. Významnou byla rodina Brázdů, František Janák a jejich další pokračovatelé, jako lidový všeuměl Josef Liška, Jan Brožek, František Vrátil a další.
Zvláštní místo mezi třešťskými betlémy zaujímal betlém Adolfa Bumbálka, který nejen sám vyřezal celý betlém, ale zhotovil i pohyblivý mechanismus.
Životaschoponost této krásné a ušlechtilé tradice zaručuje do budoucích let skutečnost, že v Třešti tvoří v současné době 8 až 10 lidových řezbářů-amatérů z různých profesí, jako je Josef Bílý, Jan Bukvaj, Ondřej Rešl, Alois Roháček, maželé Metoděj a Marie Roháčkovi a další.
Každoročně po celou vánoční dobu (od 23.12 do 2.2.) jsou betlémy místních betlémářů přístupny nejširší veřejnosti. Návštěvníci tak mohou každoročně navštívit na 20 betlémů jak v třešťských domácnostech přímo u jejich tvůrců, tak i v místní pobočce Muzea Vysočiny na náměstí v Schumpeterově domě, kde je instalována celoročně přístupná expozice. 

Více informací o dalších turistických zajímavostech okolí Třeště a podrobné popisy cyklistických tras najdete na www.jihlava.cz , www.trebic.cz , www.trest.cz.